PI6ATS
PI6ATS is de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

Antennes voor UHF en SHF

LPA
  Bouwontwerp van een Log Periodische Antenne uit Dubus van DC8CE voor 23, 13 en 9 cm
  Bouwontwerp van een doppelquad voor 23 cm
  Bouwontwerp van een doppelacht antenne voor 23 cm
  Bouwontwerp van een Alford slot antenne voor 23 cm (zoals in gebruik bij PI6ATS en 13 cm (voorheen in gebruik bij PI6ATS)
  Resultaten van testen met SMA connectors en kabeltjes op 5780 MHz
  Bouwen van een Hoorn antenne aan de hand van een voorbeeld voor 5780 MHz
  Bouwontwerp van een 20 slots antenne voor 6 cm

 

 

  PI6ATS