PI6ATS
PI6ATS is de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

Door middel van het zend ATV module voor 6 cm is met behulp van een Hewlet-Packerd 435A Power Meter vastgesteld wat de demping is van diverse aangeschafte kabels.

Zie de afbeeldingen voor het resultaat.

SMA: Opvallend is dat kabel 1 en kabel 2 op het oog identiek zijn maar wel iets verschil vertonen. Bij 7 zijn kabel en en kabel twee verbonden met een coax relais, dat in NO en in NC stand is gemeten. In de NO verbinding is -0,18 dB gemeten, in de NC verbinding -0,24 dB. Vreemd is wel dat de totale verzwakking (relais inclusief beide kabeltjes) kleiner is dan de kabeltjes zelf! Dit zegt iets over de nauwkeurigheid van de metingen. Let wel, het gaat in deze gevallen om erg kleine verliezen.

De gemeten zwarte kabeltjes zijn duidelijk slechter. Deze kabeltjes zijn iets dunner dan de beige exemplaren.

Haakse connectors of 'rechtdoor' lijkt niet veel uit te maken (zie hierover de pdf bestanden die hier onder worden genoemd).

Ten behoeve van de N connector kabels is gebruik gemaakt van twee aan elkaar geschroefde Amphenol verbindingen bij de referentiemeting. Aangezien deze combinatie een demping geeft van 0,2 dB betekent dit dat de gemeten kabels met N-connectors maximaal 0,2 dB meer demping geven (de male/male connector is ten behoeve van de meting vervangen voor de kabel).

Kabel 9 en 10 zijn identiek (ook hetzelfde surplus identificatienummer) maar verschillen toch een factor 2 in demping.

Kabel 12 laat zien dat een lengte van een meter beige coax wel duidelijk verliezen geeft maar niet zo erg is als de dunnere zwarte.

Omschrijving diverse kabels:

1 en 2: semi rigid met rechte SMA connectors: ongeveer 9 cm lengte.

Kabel 3: beige coax met haakse SMA connectors ongeveer 12 cm lang.

Kabel 4: zwarte coax met haakse SMA connectors, ongeveer 14,5 cm lang.

Kabel 5: dunne beige coax met haakse male en rechte female SMA connector, ongeveer 17 cm lang.

Kabel 6: dunne zwarte coax met haakse SMA en verloop naar female N, ongeveer 12 cm lang.

Kabel 8 en 9: Beige coax met haakse male N, ongeveer 17 cm lang.

Kabel 11: idem als kabel 9 en 10, ongeveer 98 cm lang. Een identiek exemplaar van 98 cm lengte gaf een demping van 1,5 mW. Een 73 cm exemplaar met aan één kant een rechte en aan de andere kant een haakse N-connector dempte 1,4 dB.

Een zwarte kabel (RG223/U) van 48 cm lengte met twee haakse N-connectors dempt 1,1 dB.

De gebruikte connector overgang SMA naar N is bij de metingen verrekend. Het is hierdoor zijn de resultaten van de metingen niet te beschouwen als 'absoluut' maar meer ter indicatie.

Gegevens over SMA connectors door de fabrikant:

Bovenstaande metingen geven puur een indicatie van de prestatie op één specifieke frequentie. PA0EHG heeft informatie op zijn site staan van metingen die gedaan zijn bij de Leuven Microwave Meeting. Hierbij zijn grafieken aanwezig van flexibele coax, diverse semi rigid en adapters, alles met SMA. Daar is goed te zien wat er zoal mis kan zijn, specifiek bij frequenties boven de 6 cm band. Om te voorkomen dat deze informatie mogelijk in de toekomst verloren gaat hierbij ook als .pdf bestand te downloaden (Engelse taal).

pdf. Semi rigid kabels met SMA connectors: 
pdf. Flexibele coax met SMA connectors: 
pdf. SMA adapters: 

  doel, achtergrond en geschiedenis van PI6ATS.
  technische beschrijving, locatie, foto's van PI6ATS.
  tips voor starters, bouwbeschrijvingen en linken naar andere sites.
  eenvoudige uitleg m.b.t. ATV, repeaters en condities.
  diverse experimenten op 6 cm.
  overzicht van diverse bouwontwerpen en artikelen over relevante antennes.
  informatie over de gebouwde 6 cm ingang van PI6ATS