PI6ATS
PI6ATS is de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

De slot antenne is een horizontaal gepolariseerde rondstraler. Hij bestaat uit een rechthoekige buis (golfpijp) met een aantal tegenover elkaar gemaakte sleuven. Voeden kan door middel van een golfpijp flens, het is ook mogelijk de coax/golfpijp overgang te integreren, zoals bij dit ontwerp is gedaan. Feitelijk bestaat de antenne uit een aantal dipolen die in de juiste fase worden aangestuurd. Het aantal sleuven (dipolen) bepaalt dus ook de versterking en de openingshoek. Kleine maatafwijkingen kunnen niet alleen de resonantiefrequentie beinvloeden maar ook die onderlinge fase, waardoor de antenne niet in het horizontale vlak straalt maar bijvoorbeeld schuin omhoog.

Het ontwerp van deze antenne is gebaseerd op onderstaande linken en de volgende spreadsheet. Let wel: maatvoering van bovenstaande tekening geldt alleen voor deze afmetingen golfpijp en deze frequentie met dit aantal slots.

  Theorie en praktisch ontwerp van een slot antenne (W1GHZ) PDF
  Golfpijp naar coax overgang (W1GHZ) PDF

Aanpassing: door de bouwer gemeten return loss is -35 dB op 5780 MHz.

Gemeten in Heelweg, zónder PVC buis. Opvallend is de smalbandigheid.

Zelfde situatie als hierboven: mčt 50 mm PVC buis. Resonantie frequentie is hetzelfde, de return loss is wel veel slechter (SWR van 1:1,06 naar 1:1,6)

De antenne op de testbank bij PA7JB.

Detail SMA connector en gesloten uiteinde van de golfpijp (beide kanten sluiten)..

Zijaanzicht waarbij duidelijk te zien is dat de stelschroef tegenover de SMA connector is gemonteerd.

PA7JB heeft de antenne op een professionele manier gemaakt van een stuk golfpijp, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van een belichter voor een parabolische reflector. Het is de bedoeling dat de ontvanger rechtstreeks onder de antenne wordt gemonteerd en het video en audio signaal, evenals de voedingsspanning, met een kabel naar de besturingseenheid van de repeater gaat.

De slotantenne vanaf beide zijden gezien. (Het kleurverschil komt door de belichting van de foto)

Op ongeveer 10 meter afstand wordt de slot antenne gemeten door middel van een mW meter. In het donker is de slot antenne op het pleintje zichtbaar. Papier met gradenverdeling, een draaischijf, boorklem en een 6 cm ATV station zorgen voor signaal dat afstand wordt genoteerd. Na iedere meting wordt opnieuw 10 graden gedraaid, waarbij steeds voldoende afstand wordt genomen.

De resultaten komen behoorlijk overeen met de diverse publicaties, gemiddelde gain met de theoretische gain.

De meetwaarden die bij iedere 10 graden zijn genoteerd zijn verwerkt in een Excel sheet, omgezet naar dB gain. Hierbij is uitgegaan van een open golfpijp als referentie, waarbij de gain in de orde van 7 dBi zal liggen. De slot antenne heeft een kleine vertikale openingshoek, bij een kleine scheefstand was dit duidelijk te merken. De voorkeursrichting van de antenne is in de richting van de SMA connector (nul graden richting in het stralings diagram). Waar dit door komt is onbekend, de antenne is immers symetrisch. De gemiddelde gain is 11,3 dBi.

Na de 'kale' meting is de antenne voorzien van een 50 mm dikwandige PVC buis. Zie stralingsdiagram voor de resultaten.Duidelijk is dat deze buishet signaal in alle richtingen verzwakt.

Hierna is de meting nogmaals gedaan (met 20 graden intervallen, de tussenliggende waarden zijn geinterpoleerd, het was namelijk ondertussen al behoorlijk koud). Bij deze meting is de slot antenne voorzien van een 80 mm dunwandige PVC buis. Deze buis is niet mooi gecentreerd tijdens de meting. Deze buis heeft als effect dat meer gestraald wordt in vanaf de zijden met de slots en minder vanaf de zijkanten.

Meting met het effect van een metalen mast in de nabijheid is niet onderzocht.

De stralingsdiagrammen laten zien dat met relatief eenvoudige middelen een goede indruk verkregen kan worden van antenne resultaten en effecten van materialen.

Dezelfde meetresultaten maar weergegeven met een andere dBi schaal. Bij deze weergave zijn de verschillen duidelijker te zien.