PI6ATS
PI6ATS is de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

Busstraler voor 6 cm van koperen buis.

SWR 1:1,7 op 5780 MHz.

Busstraler gemonteerd in het station van PA3CRX, met de zendontvanger achter de schotel.

Hoornstraler gemaakt van blik, t.b.v. offset schotel.

Hoornstraler gemonteerd in het ATV station van PA3CWS. De laptop wordt gebruikt als monitor, fototoestel als camera.

Ringstraler met ronde reflectorplaat en bus. Pas rechtstreeks in de houder van een standaard satelliet offset schotel.


Ringstraler gemonteerd in het ATV station van PE1BQE.

Iets ruimer opgezette transceiver met dezelfde zend- ontvangblikjes van Van Dijken

Microfon versterker met uA741die is toegevoegd aan de zender.

De Doornse Kaap. 25 Meter hoge toren met platform op de Utrechtse Heuvelrug die daar ongeveer 51 meter boven N.A.P. is (station dus bijna 80 mtr. boven N.A.P.) Uitzicht Doornse Kaap

Vertikaal geplolariseerde HB9CV en gescheiden zend- en ontvangstantenne bij PE1GQE

Station PE1EZU op het balkon.

LCD scherm zonder video squelsch (wel met regendruppels)

Slot antenne ontwerp:
Link budget berekenen:
pad
Fresnel zone berekenen:

6 cm artikelen:

Invloed van bomen:
Invloed van wind:
Invloed van regen:

PA3CWS ontvangen bij PA3CRX (op zwart/wit viewfinder)

PA3CRX ontvangen bij PA3CWS

Station aan een omhoog te steken buis

Opstelling van PE1FOT

Station van PE1RJU, 'remote controlled' waarbij de monitor op de grond staat.

Stations ter vergelijking naast elkaar.

De opstelling van PA3CWS bij de Aardzee in de Flevopolder

Ontvangst op de Kaap van PA7JB en PE1FOT bij Vianen

De situatie in Vianen

Ontvangst op de Kaap van PA3CWS bij de Oostvaardersplassen

Horizontale polarisatie verkregen door PE1RQM door de antenne in de hand te houden

PA3CRX in verbinding met PE1RJU, beeld en geluid op 6 cm, terugpraten op 2 mtr. via PI3AMF

PA3CWS met 6 cm over PI6JOU (beeldje rechtsboven)

Nachtelijk avontuur van Leusden naar Amersfoort. Ondanks de slechte locatie toch een punt gevonden waar B5 tweewegverbinding kon plaatsvinden.

PE1BQE met een dikke Watt vanaf Amersfoort over PI6TV in Nijmegen.

PE1POA door PA3CRX gezien op de Doornse Kaap.

PE1HIS te zien over de 6 cm ingang van PI6TV (rechtsboven)

Doornse Kaap ontvangen op 6 cm door PE1ASH

6 cm station van PE1EZU voor installatie op het dak.

Het station van PA3CWS op de Shell toren in Amsterdam

  Standaard blikjes.

In Midden Nederland wordt (op dit moment) voornamelijk gebruik gemaakt van standaard in de handel zijnde blikjes. Hierbij lijkt weinig onderscheid tussen de 100 mW en de 0,5 Watt versie. De laatste blikjes zijn iets kleiner en het zendblikje is voorzien van een koelblok, het uitgangsvermogen is uiteraard hoger. In Heelweg zijn diverse metingen gedaan aan diverse stations.

Gegevens van de 100 mW zender, de 500 mW zender en de ontvanger

Zend/ontvanger van PA3CRX op de testbank. De zendfrequentie is aardig correct, de twee gemeten ontvangers zijn goed gevoelig: -95,1 dBm voor waarneembaar beeld, -88dBm voor spikevrij beeld. De frequentie is echter5 tot 7 MHz te laag in frequentie is. Zend/ontvanger van PA3CWS op de testbank. Bij deze opstelling zijn Video metingen verricht door bekende signalen de zender in te voeren doen en hetgeen uit de ontvanger komt te meten.
De groene horizontal​e lijntjes geven   de professionele norm aan. De bovenste grafiek geeft de frequentie karakteris​tiek aan waarbij opvalt dat  de lage frequenties meer afvallen , de onderste grafiek geeft het looptijd verschil aan(= erg groot). Het looptijd verschil is terug te zien in   de "doorslag" onder de lijn. De signaal ruis afstan​d is goed: 50db is de professionele norm.

Kijkend naar het schema is duidelijk welke onderdelen verantwoordelijk zijn voor de te lage ontvangst frequentie: de LC die de frequentie van de PLL bepalen. De resonantiefrequentie moet iets omhoog. Dat is moeilijk omdat de onderdeeltjes zeer klein zijn. Geprobeerd is een stukje koper in het veld van de spoel te brengen (waardoor de inductie iets kleiner wordt): helaas zonder resultaat. Om een indruk te krijgen van de te lage frequentie van de PLL heeft PA3CWS e.e.a. getest, zie onderstaande foto's. (De ontvanger is ingesteld op 5780 MHz maar ontvangt dus feitelijk op 5775 MHz).

Signaal op 5780 MHz Hetzelfde signaal, 10 dB zwakker Hetzelfde signaal, 20 dB zwakker
Signaal op 5775 MHz Hetzelfde signaal, 10 dB zwakker Hetzelfde signaal, 20 dB zwakker

 Als het signaal sterk genoeg is loopt de PLL wel naar de frequentie toe. Als het signaal zachter wordt komt het verschil aan het licht: de PLL volgt het signaal niet meer en de beeldinhoud is onherkenbaar. Wordt dan op de juiste frequentie gezonden is de beeldinhoud dermate dat het voor een contest geen problemen op zou moeten leveren. PA3CWS heeft de fabrikant om opheldering gevraagd maar die begreep niet waar het over ging (tja, wie gebruikt dergelijke units om zwakke signalen te kijken :-) ).

Praktijk experimenten.

In eerste instantie is door PA3CWS en PA3CRX een relatief kleine afstand overbrugd. Vanaf de Stichtse brug tot aan Spakenburg. Het signaal was dermate sterk dat een eenvoudig quad elementje (ter grootte van een rong voor je pink) al een B5 signaal opleverde. Daarna de afstand vergroot met nog steeds hetzelfde sterke signaal.

De blikjes verbonden met het coax relais, connectors voor video in/uit, spanning en schakelaars. Met de dioden en de standenschakelaar kan de gewenste frequentie worden gekozen. Zie link voor mogelijk aansluiten van een standenschakelaar. Opstelling van het complete station van PA3CRX, tijdens een B5 verbinding over bijna 9 km met PA3CWS

Nieuwe test in juli 2010.

Het zelfde pad als het eerdere experiment is gevolgd, nu echter over een grotere afstand, verder landinwaarts. Wederom was B5 het resultaat. Het blijkt handig te zijn om een goede, volle accu mee te nemen als portabel wordt gegaan. Fotograferen van een beeldscherm is ook moeilijk, het beeldscherm spiegelt dermate dat niet goed te zien is wat het ontvangen beeld is of het spiegelbeeld. Levert een leuke compositie op van de betrokkenen.

Opstelling van het station van PA3CWS bij de verbinding over 14 km. Deels over land, deels over water Ontvangen beeld door PA3CWS met hierop PA3CRX en (gespiegeld) PA3CWS (met porto) en PE1BQE die de foto neemt.
Ontvangen testbeeld in Nijkerk Onder de Stichtse Brug door naar Nijkerk

Vervolg test in juli 2010

Er van uit gaand dat een semi-zicht verbinding nodig is voor een grotere afstand, is een hoge locatie gezocht en gevonden: de Doornse Kaap. Deze toren van 25 meter hoog staat op de Utrechtse Heuvelrug en heeft rondom een behoorlijk vrij zicht. Richting Soest is de Amersfoortse Berg een belemmering. De verbinding vanaf Doorn naar Flevoland (brug over bij Nijkerk) bleek wederom geen enkel probleem te zijn.

Opstelling enkele meters boven 'sea level', in Flevoland De hoge opstelling bij Doorn

(Con)test september 2010

Enigszins ambitieus is PA3CWS naar Harderwijk getogen en PA3CRX naar Doorn. PE1BQE was naar de locatie in Nijkerk gegaan. De verbindingen vanaf Doorn waren vlot gedaan: 41 km! Tussen Nijkerk en Harderwijk ging het niet, waarschijnlijk door het bos dat in de signaalweg ligt. Later is PA3CWS naar Nijkerk gegaan en heeft toen een verbinding gemaakt met PE1EZU uit Breukelen. Dat pad is verre van 'semi-zicht'. Hindernis als Zuid Hilversum (heuvel, bebouwing, bebossing) moest hiervoor genomen worden. PE1EZU had 2,5 Watt output, het rapport in Nijkerk was geen B5 (veel fading) maar de verbinding was wel een feit. Ook een verbinding vanaf Doorn naar Ede lukte. Evenals een verbinding tussen Breukelen en Ede.

Omdat de verbinding in de 2 meter band rechtstreeks niet lukt, is voor het uitrichten van de stations gebruik gemaakt van de 2 meter repeater in Amersfoort. Nadat de ATV verbinding tot stand was gekomen kon het geluidskanaal op 6 cm gebruikt worden.

(Con)test december 2010

PE1BQE, PA3CWS en PA3CWS hadden dezelfde posities ingenomen als bij de vorige contest. Deze keer was de temperatuur echter iets boven het vriespunt, in Doorn lag nog sneeuw, bij Nijkerk regende het. De wind kwam met vlagen, die er voor zorgde dat de schotels omwaaiden. Het was snijdend koud buiten. De verbinding tussen Doorn en de beide stations gingen zeer voorspoedig. Nadat de zender was aangezet werd het signaal zowel in Nijkerk als in Harderwijk direct waargenomen. Hierbij wordt geluisterd met een koptelefoon die aangesloten is op de video uitgang. Er is al een bromtoon te horen voordat iets gezien zou zijn met een monitor. Uitrichten op maximale brom, monitor aansluiten en beeld kijken! Het geluid werkte (op 6 cm) ook weer prima. Ten aanzien van een portabel station was naast de oude viewfinder van een videocamera (bij PA3CRX) en een laptop met video grabber (bij PA3CWS) nu ook een klein LCD kleurenscherm gebruikt (PE1BQE). Belangrijk bij de keuze van een dergelijk scherm is dat er geen videosquelch aanwezig is.

Hierna is geprobeerd een verbinding tussen de locatie bij Harderwijk en de brug van Nijkerk te maken. Omdat het pad dan door bebossing en Zeewolde gaat bleek dat toch te ambitieus. PA3CWS is daarop naar Strand Nulde gegaan. Door (wederom) wat bebossing en gebouwtjes lukte het deze keer wel verbinding te maken. Ondanks de beperkte afstand (5 km) was het signaal niet eens ruisvrij.Bij vorige experimenten hadden we vastgesteld dat 5780 MHz het beste resultaat opleverde. Het beeld van PE1BQE bleek dan echter niet goed te synchroniseren bij PA3CRX. Bij een andere frequentie was er geen probleem. Tussen PE1BQE en PA3CWS bleek ook deze keer een andere frequentie beter beeld op te leveren. (Na de contest zijn twee ontvangers met elkaar vergeleken, deze lijken wel degelijk op dezelfde frequentie te ontvangen). Tussen Doorn en Breda was ook een verbinding gepland, deze is helaas niet doorgegaan.

Van NiMH accu's is proefondervindelijk vastgesteld dat ze leeg zijn als ze aan de koude worden blootgesteld. Als ze dan later weer op kamertemperatuur gebracht zijn blijken ze weer helemaal vol te zijn. NiMH accu's zijn dus niet zo geschikt om in een fotocamera gebruikt te worden.

(Con)test maart 2011

Deze contest was vooraf contact opgenomen met de diverse stations die mogelijk een verbinding met elkaar konden maken. Nieuwe uitdaging hierbij was een verbinding naar het zuiden van het land: PE1GQE in Breda. Ook is er sprake geweest van een hoge locatie in Spijkenisse maar dat leek uiteindelijk toch te ambitieus. Diverse stations hadden de voorgaande weken gebouwd aan het station: eindtrapjes toegevoegd zodat nu meer zendvermogen ter beschikking stond: dik één watt. In Breda zijn antennes opgebouwd en geplaatst. Op de dag zelf regende het zo nu en dan. Door PA3CWS en POE1BQE is een verbinding geprobeerd over Hilversum, naar PE1EZU in Breukelen. Deze keer lukte deze verbinding bij één station in twee richtingen. Een dikke watt bleek voldoende. Jammer dat aan één kant geen andere frequentie kon worden gekozen, er bleek een streep over het beeld te lopen die het moeilijk maakte de middelste cijfers te lezen. Opvallend is dat de stations van PA3CWS en PE1BQE in principe identiek zijn maar toch niet beide stations de tweeweg verbinding voor elkaar kregen. Wel bleek het te schelen of de antenne een paar meter werd verplaatst. Ten opzichte van de eerdere verbinding over dit pad was er nu minder fading (maar ook minder regen, de relatie hiertussen is hiermee nog niet aangetoond). De verbinding met Breda lukte ook niet en ook Frans PE1FOT in Kinderdijk bleek te ver achter de horizon te liggen. Als de fresnel zone belemmerd wordt door de horizon is dat kennelijk erg kritisch. Als de fresnel zone belemmerd wordt door een hoeveelheid bebouwing op een heuvel lijkt het wel of de bebouwing er juist voor zorgt dat de verbinding toch lukt. Nader experimenteren dus. De verbinding tussen Doorn en Breukelen bleek overigens een dermate grote signaalsterkte te zijn dat al sinc gezien werd met de antennerichting haaks op de juiste richting. De naar Nijkerk meegenomen 6 cm ingang van PI6ATS bleek op 25 km afstand nog een goed beeld vanuit Doorn te geven.

Twee stations op de brug in Nijkerk ATV station PA3CRX opnieuw opgebouwd met eindtrapje

Op pad gaan met de spullen brengt naast regen en koude ook andere aspecten mee: naast de promotionele aspecten waar we vorige keren kennis mee maakten was er deze keer sprake van politie (een zendamateur) en een boswachter. Uiteraard geen problemen hiermee, er vonden immers alleen legale activiteiten plaats. Communicatie op twee meter vond veelal via een repeater plaats. Vooral portabel stations gebruiken een portofoon. Ook de telefoon is gebruikt, het bleek echter dat stations op hoge punten slecht verbinding konden krijgen per telefoon. Veel echo's, haperingen en verbroken verbindingen.

Test op 22 mei 2011

Vooruitlopend op de ATV contest wederom een experiment gedaan, deze keer vanaf de Doornse Kaap met Frans PE1FOT (viaduct bij Vianen) en Peter PA3CWS vanaf Hoevelaken (antenne op een mastje geplaatst). Met Peter ging de verbinding direct al goed, B5 aan beide kanten. Omdat het mastje vrij provisorisch was bevestigd draaide die steeds een paar graden terug als die losgelaten werd. Om over te schakelen naar zenden moest de mast losgelaten worden...

Met Frans was in eerste instantie de communicatie moeilijk: de telefoon werkt niet goed op een dergelijk hoge locatie. Uiteindelijk is toch de twee meterband gelukt. Frans werd geplaagd door pech: na een satelliet ontvanger te zijn vergeten en de locatie werd bemand, kwam de politie poolshoogte nemen. Daarna kwam (met veel lawaai de Zundapp club, de Alfa Cabrio club en tig motorrijders. Het beeld vanaf de Doornse Kaap kon niet worden waargenomen. Toe over gegaan was op zenden werd even later een keihard beeld ontvangen op de Kaap. Zonder video inhoud, alleen een zwart beeld met flink wat fading. Waar de fading vandaan kwam is me nog niet duidelijk, mogelijk ergens een slechte verbinding. Het video signaal kwam niet aan door een gebroken kabeltje. Waarom het beeld van de Doornse Kaap niet werd ontvangen is ook niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk iets met de voorversterker. Het is wederom duidelijk geworden dat een portabel station zo 'plug and play' mogelijk is. Zo min mogelijk losse snoertjes, dingen die op het laatste moment nog verbonden moeten worden, vermijden van omvormers en alles op 12 Volt zien te maken.

(Con)test 12 juni 2011

PA3CWS naar Harderwijk, PE1BQE naar Nijkerk, de groep van PE1EZU in Breukelen, PA3CRX op de Doornse Kaap en PE1RJU in Apeldoorn. De eerder gemaakte verbindingen lukten zonder meer. Met de antenne op de Doornse Kaap gericht op Nijkerk wist PA3CWS in Harderwijk nog steeds B5 signaal te ontvangen. Geprobeerde verbindingen van Harderwijk naar Nijkerk en Harderwijk naar Breukelen lukten niet, zodat PA3CWS alsnog de reis naar Nijkerk heeft ondernomen. Daar aangekomen bleek de accu het ondertussen te hebben begeven. Alle verbindingen waren harder dan de vorige keren. Nijkerk/Breukelen was deze keer zelfs twee kanten op B5! Het weer zat ook goed mee, geen regen deze keer, mooi zonnig met wel veel wind, waardoor de portabele stations goed vastgehouden moesten worden. Het station van PA3CWS draaide steeds door de windvlagen, waardoor het lastig bleek stabiel beeld te ontvangen/zenden. In Breukelen werd met andere handicaps gekampt, aan knoppen draaien en plugjes verwisselen terwijl de cappuccino koud wordt, om de vette handen van de kipkluifjes niet te vergeten. Echt afzien daar :-)

De groep van PE1EZU had voor het eerst een ander ontvangstsysteem, een convertor van DG0VE met een Strong satelliet ontvanger. Naast het voordeel dat die echt op de zendfrequentie kan worden afgestemd was men zeer enthousiast over de gevoeligheid en het uiteindelijke beeld. Overschakelen van zenden naar ontvangen ging nog met de hand, door gebrek aan een coax relais. Ook moest het gehele station van het ene balkon naar het andere balkon worden verplaatst. De diverse stations bevonden zich aan beide kanten van het flatgebouw.

PE1RJU probeerde deze keer voor het eerst zijn portabel station, waarbij geprobeerd werd om PA3CRX te ontvangen. Zijn locatie was de toren bij de Apenheul. Helaas kwam de verwachting uit: de heuvels ten westen van Apeldoorn zijn erg hoog en belemmerden het signaal. Door een gebrek aan stations ten oosten van van deze heuvels zal nog gezocht worden naar een locatie die wel een bruikbaar pad oplevert. Mogelijk de uitkijktoren in Nunspeet.

Wederom zijn er stemmen op gegaan om eens een gezamenlijke middag te organiseren, om wat te meten, te vergelijken en (sterke) verhalen uit te wisselen. Wanneer dat is zal dan ongetwijfeld op deze pagina worden vermeld.

Sinds 13 juni 2011 heeft PI6HVS een uitgang op 6 cm.

5712 Mhz, 2.5W in een 2x 8 slots antenne op 60m hoog. QTH Hilversum, JO22NF71FP. Helaas valt deze frequentie buiten die van de standaard blikjes maar met andere ontvangers kan uiteraard prima geëxperimenteerd worden.

Sinds 20 juni 2011 is de 6 cm ingang van PI6ATS operationeel!

Direct na de installatie is de /P opstelling van PA3CRX in stelling gebracht in Amersfoort, op een zolderkamer. De 45 cm. parabool straalde half tegen het dakraam aan, het signaal moest enige bomen doorboren maar leverde wel een B5 plaatje op, met prima geluid. 

Test 3 juli 2011

De uitdaging was de nieuwe ingang van PI6ATS vanaf verschillende locaties te testen. Aangezien alleen de 6 cm apparatuur bedoeld is voor portabel gebruik is het dan handig als iemand thuis PI6ATS in de gaten houdt. PE1BWE heeft dit gedeeltelijk op zich genomen. PA3CWS heeft uiteindelijk toch nog een ontvangst station met antenne voor 23 cm mee gekregen, hetgeen dan wat extra pluggen en aansluiten is. Vanaf de Doornse Kaap was het beeld over PI6ATS B5, vanaf de Flevopolder bij Nijkerk ook. Nadat PA3CWS verder de polder in was getrokken bleek dat lastiger te worden, met veel fading was het beeld zichtbaar. Bij de verst afgelegen locaties was helaas geen ontvangst meer mogelijk en was Ton niet meer beschikbaar. Naar de veel verder gelegen Doornse Kaap ging het beeld nog prima B5. PA7JB vergezelde Chris bij de Kaap en viel van de ene verbazing in de andere. Met name over het uitrichten van de antennes, zonder hoekmeting, gewoon op het gehoor, waarbij de headset is aangesloten op de video aansluiting.

Test juli 2011

 Gedurende het slechte in juli is de invloed van wind bekeken: inderdaad blijkt dat als het hard waait er eerder beeld zichtbaar is dan dat het windstil weer is. Niet bedoeld om een speelfilm te bekijken maar wel om bijvoorbeeld getallen voor een ATV contest te bekijken. Aansluitend is nabij het QTH van PA3CRX, op straatniveau getest. Letterlijk lopend met de parabool om te kijken in hoeverre bomen invloed hebben op de signaalsterkte. Hierbij kon (afhankelijk van de positie) gekozen worden voor bomen op een paar honderd meter afstand of (tevens)een enkel boompje dichtbij, op een paar meter afstand. Zoals al verwacht levert een boom/struik dichtbij direct zoveel verzwakking op dat een verbinding dan haast niet mogelijk is. Tevens bleek dat het zinvol is om enigszins te eleveren, als de bomen teveel signaal verzwakken kan het zinnig zijn op de toppen van de bomen te richten, dan komt er ineens wel weer wat signaal door.

Test 17 juli 2011

Aan deze test namen Frans, PE1FOT, John, PA7JB, Peter, PA3CWS en Chris, PA3CRX deel. De eerste twee genoemde stations wilden de nieuw opgebouwde stations testen en hadden daarvoor een locatie dicht bij de Doornse Kaap uitgekozen. Signalen over en weer B5, waarbij het soms nog zoeken was naar de afgesproken frequentie. PA3CWS had het voornemen het (eigen) afstand record te breken: eerst opnieuw testen op de vorige locatie, daarna naar de Houtribdijk, achter Lelystad (54 km). Beide verbindingen lukten, waarbij een snelle fading in de signaalsterkte aanwezig was. Duidelijk het effect van de (vele) molens die in de polder staan. Door de enorm harde wind moest de parabool op de Kaap extra vast worden gehouden, bij de Houtribdijk zag de wind z'n kans schoon en gooide de /P opstelling om. Gelukkig was alleen een connector gebroken, de test was hiermee echter direct ten einde.

Test 14-8-2011

PA3CWS naar de Houtribdijk, om een verbinding met PE1NKT (Groningen) en PE1DWQ (Friesland) te proberen. Met een zeer fluctuerend beeld, variërend tussen B5 en B0 is de verbinding met PE1DWQ gelukt! Hiermee is een link gelegd tussen de actieve stations in het Noorden van het land met die van het midden van het land. De afstand naar Groningen bleek toch wat te ver, zonder condities zijn wel erg hoge locaties nodig bij het overbruggen van dergelijke afstanden.

(Con)test 11 september 2011

Het probleem bij grotere afstanden bleek niet zozeer dat de 6 cm verbinding niet lukt maar de phone communicatie is problematisch. Het ERP vermogen is daar laag en als dan ook de locatie laag is...
De telefoon functioneert niet, omdat het bereik van de telefoon dermate groot is dat er teveel base stations worden gezien. Op die manier wordt door heel Nederland 'gezapt'. Deze keer was Tjalling PE1RQM en PA3CRX met een station aanwezig op de Doornse Kaap. De zon scheen maar het waaide behoorlijk hard. De gebruikte fabrieksantenne van Tjalling bleek een verkeerde aanduiding van de polarisatie te hebben. De antenne werd los in de hand gehouden om het polarisatieprobleem op te lossen.
Een verbinding vanaf de Doornse Kaap naar PA3CWS op de Houtribdijk (achter Lelystad) lukte helaas maar één richting op, nog steeds niet duidelijk waarom de andere kan op niet lukte. Bij een eerdere test werkte het wel twee kanten op.
De verbinding met Frans PE1FOT die op de dijk bij Sliedrecht stond werd bijna een drama, door het ontbreken van phone contact. Vanaf de Doornse Kaap naar Frans had zonder meer moeten lukken maar door gebrek aan communicatie dus niet. 
Robert PA1RK had als verrassing ook de spullen klaar, waarmee ook een verbinding vanaf de Doornse Kaap kon worden gemaakt. Jammer dat er een behoorlijk frequentieverschil was maar met de harde signalen was het toch gelukt. Robert bleek de avond ervoor een verbinding met Frits PE1DWQ in Friesland te hebben gemaakt, vanuit Ede is dat verre van een zicht verbinding!

 

Op de kaart is aangegeven welke verbindingen ons bekend zijn (in het midden en zuiden van het land) waarbij ook de niet gelukte verbindingen zijn weergegeven.

Het record met 6 cm ATV over de ingang van PI6ATS (dus met minimale antennegain aan één kant) is van PE2MPK uit Kollum met een afstand van 134,88 km.

  6 cm record (niet naar PI6ATS) over 135,9 km afstand: PA1DYK ontving PE1NKT.

De foto is gemaakt terwijl het beeld nog niet optimaal was. Rechts het superstation op 25 meter hoogte bij PA1DYK.

 

Contest 11 december 2011

PE1BQE die uit een dakraam hangt en dus vanaf thuis QRV was, PE1POA die op het laatste moment met een geleende ontvanger aan de slag was, PE1RJU die een mooie locatie in de polder had gevonden, PA1PAS met een ontvangst station (van PA1DYK) en PA3CWS weer bij Lelystad. Meer ontvangst stations dan zend stations maar toch de diverse verbindingen gemaakt. Helaas ook een aantal niet gelukt, waar bijvoorbeeld een (te) hoge heuvel of bebouwing tussen zat. PE1RJU heeft nog vanuit de polder bij Harderwijk geprobeerd over PI6ATS heen te zenden: het beeld werd niet zichtbaar. Jammer dat de standaard ontvangertjes niet op dezelfde frequentie werken als de zendertjes, anders had het vast een zichtbaar plaatje opgeleverd. Zeker de /P stations hebben wat moeten ontberen: het was heel koud, slecht zicht maar gelukkig wel droog.

Van /P naar een vaste opstelling.

Door het succes van de contest hebben PE1BQE en PA3CWS het station op het dak gezet. PE1BQE komt nu met B5 over PI6ATS, bij PA3CWS is toch nog steeds meer vermogen nodig. Daar wordt aan gewerkt, een eindtrapje is al aanwezig. Tijdens de condities van half januari 2012 was in midden Nederland PI6JOU weer prima te zien bij beide stations en na het inschakelen van de 6 cm apparatuur werd prima over de repeater bij Joure heen gekomen. Aan de kant van PI6JOU was op dat moment een schotel aangesloten en niet de rondstraler maar toch een afstand van 86 en 88 km overbrugd. Tijdens dezelfde condities was PE1NKT weer herhaaldelijk te zien via PI6ATS, niet alleen 's avonds maar ook een groot deel van de ochtend.

ATV contest 11 maart 2012

Bij het ('s nachts) gereed maken van het station door PE1RQM bleek PE1BQE QRV te zijn en bleek dat binnenshuis al enig signaal zichtbaar was. Vervolgens werd er op uit getrokken is, vanaf de rand van Leusden, tussen de bebouwing, op straatniveau. Door heen en weer te lopen een plaats gevonden waarbij het signaal het sterkst was waarna een B5 tweewegverbinding plaatsvond. Wel moest redelijk geëleveerd worden in verband met de obstakels in het pad.

Op zondag was PA3CWS op een nieuwe locatie (Stichtse Brug). Hiervandaan lukte wel de verbinding met de Doornse Kaap en PE1POA maar vreemd genoeg niet met diverse andere stations. Ook hier deed zich het effect voor dat ondanks dat beide stations vrij zicht hadden enige meters verplaatsen van het station erg veel uitmaakte.

Molendag 2012

Ook bij de Molendag zijn diverse ATV experimenten gedaan op 6 cm. Vanaf PE1BQE naar Molen 'Florus' bij Terschuur lukte prima. Naar Nijkerk en Hoevelaken ging het niet. PA3CWS ging daarna /P langs de A1 staan waarna het lukte als de antenne omhoog gehouden werd. Helaas één kant op, toen was de accu leeg. Voor een compleet verslag en foto's de volgende link.

Losse experimenten

Een doordeweekse test tussen PA3CRX die op de brug bij de Stichtse Rotonde stond (Amersfoort) en PA1DYK lukte niet, toch teveel bomen bij de Stichtse Rotonde.

Toen ineens condities! Op 23 mei kwam Ton, PE1BQE vanaf thuis Over PI6TV. Afstand Amersfoort - Nijmegen is al behoorlijk (dik 50 km, over een heuvel bij Wageningen) maar zeker gezien het feit dat vanaf de thuissituatie (antenne op een rijtjeswoning)  een dergelijke afstand wordt overbrugd, naar een station die wel hoog staat maar geen enorme antennegain heeft. Wederom aangetoon dat verbindingen vanaf thuis mogelijk zijn op deze hoge frequenties, als er maar condities zijn!


ATV contest 10 juni 2012

Op zondag prachtig weer voor het portabel werk op 6 cm, zoals haast traditiegetrouw 's morgens plaatsvindt. Op de Doornse Kaap was het zelfs warm en werden vrij snel met diverse stations verbindingen gemaakt. PA3CWS had nog overwogen eens een andere locatie te proberen maar uiteindelijk wil je toch graag met wat meer zekerheid een verbinding kunnen maken. In Almere was PE1HIS nieuw actief geworden op 6 cm dus toch de polder weer in. Tussen Almere en de Doornse Kaap lukte niet, naar ondanks dat PA3CWS vlak bij Almere stond lukte dat ook niet. Toch teveel bomen rond PE1HIS? Iets andere locatie (dat kan als je /P bent) en met wat fantasie werd daar met moeite enig signaal ontvangen. Het station nog een paar meter verplaatst en ineens werd het beeld ruisvrij (B5)!

Warme dagen in augustus 2012

's Avonds waren er condities en PE1HIS wist vanuit Almere PI6TV in Nijmegen te bereiken en een dag later een verbinding te maken met PE1NKT (afstand is 116 km).

ATV contest september 2012

In Midden Nederland is het aantal deelnemende stations op 6 cm verder gegroeid, zoals PE1RHQ, PE1ASH en PA1GF. Dat zorgt er voor dat de experimenten verder kunnen worden uitgebreid, er zijn immers meer tegenstations en ervaringen die kunnen worden gedeeld. 's Avonds zijn al diverse verbindingen gemaakt vanaf diverse thuis locaties, verbindingen die een avond ervoor zelfs helemaal niet lukten.

Om te laten zien hoe portabel gaan (op een zonnige dag) gaat heeft Tjalling (PE1RQM) een video gemaakt en op youtube gezet.

Klik op de afbeelding om de video impressie te bekijken

Opvallen was dat verbindingen de ene kant op wel goed gaan en de andere kant op behoorlijk slecht. Dat zal ongetwijfeld door de gebruikte apparatuur komen, ruimte voor verbetering dus.

ATV contest december 2012

Het weer was bijzonder slecht, regen en koud, weinig zicht. Vanaf de Doornse Kaap waren er niet veel tegenstations waarmee alle verbindingen lukte, behalve met PE1RHQ. Misschien dat die kwam omdat de antennemast niet geheel was uitgeschoven? Naar en van PA1PAS/A waren de signalen zwakker dan gebruikelijk. Opvallend was dat het harde aantal signalen dat niet door zendamateurs wordt uitgestraald bleek toegenomen, terwijl er geen bebouwing in de direct nabije omgeving is. FM luisterend allemaal toontjes en gereutel. Dit betekent dat het best mogelijk is dat het zoeken naar lege frequenties belangrijker zal worden.

(ATV contest) maart 2013

Het was wederom erg koud maar niet zo nat. Opvallend was dat het diverse stations lukte een verbinding te maken met PA3CWS/P (bij de Oostvaarders plassen) die vorige pogingen niet lukten. Het loont dus altijd om het in ieder geval opnieuw te proberen. Tjalling (PE1RQM) heeft wederom een filmpje gemaakt van de belevenissen op de Doornse Kaap en het op you-tube gezet.

Tijdens de contest niet aanwezig maar een paar weken later wel: PE1EZU met een hard 6 cm signaal over PI6ATS. Naar Amersfoort en Wolfheze lukte de verbinding vanaf Breukelen wonderlijk genoeg niet. 

Klik op de afbeelding om de video impressie te bekijken

Verdere experimenten

Ondertussen is dermate ervaring opgedaan met /P en vaste stations dat er weinig ontwikkelingen zijn. Door het toegenomen aantal vaste stations worden wel meer verbindingen gemaakt, ook over grotere afstanden. Zo werd tijdens het ATV weekend in september de Shell toren (zie link en link) en de TU Delft met ATV geactiveerd. Erg hoge punten die voor diverse stations een nieuw afstandrecord betekenden.

PA3WEG gebruikte de 3 meter grote schotel bij de TU Delft, dat het dan lastig uitrichten is heeft Wouter ondervonden.

Hoe grillig het kan zijn: een verbinding tussen de Shell toren (PA3CWS/P) en Harderwijk (PE1RQM/P) lukte probleemloos, het signaal loopt dan over Almere. Een verbinding tussen de Shell toren en PE1HIS uit Almere lukte niet... Zolang er de eerste kilometers geen obstakels zijn gaat het over het algemeen prima. Als er dichtbij iets tussen staat wordt het moeilijk of onmogelijk.

Ook blijft het een vreemd fenomeen dat over een grote afstand met vrij zicht aan beide kanten het uit maakt of één van de stations een meter wordt verplaatst.

 

 

  Resultaten van testen met SMA connectors en kabeltjes op 5780 MHz
  doel, achtergrond en geschiedenis van PI6ATS.
  technische beschrijving, locatie, foto's van PI6ATS.
  tips voor starters, bouwbeschrijvingen en linken naar andere sites.
  eenvoudige uitleg m.b.t. ATV, repeaters en condities.
  informatie over de gebouwde 6 cm ingang van PI6ATS