PI6ATS
PI6ATS was de 23 cm amateur televisie repeater van midden Nederland

         

Medio 2023 is PI6ATS verwijderd van de locatie in Soest waar hij jaren lang dienst heeft gedaan.

Hetgeen op deze website staat is daardoor bedoeld als archief, op deze manier kunnen de ontwikkelingen sinds het begin worden bekeken. Ook zijn diverse video's over PI6ATS, de apparatuur en antennes op youtube geplaatst.

Of PI6ATS nog ooit terug komt en vanaf welke locatie is nog onbekend.


In 2013 is door PE1FOT, PA3CWS, PE1BQE, PE1RQM en PA3CRX gebouwd aan een nieuwe PI6ATS hardware. In de huidige situatie zijn altijd vier beelden beschikbaar, drie op 13 cm en één op 6 cm. Het testbeeld (rechtsboven) wordt gedeeld met één van de 13 cm ingangen. Het geluid van alle ontvangen beelden en die van de 2 meterband worden gemengd en gaat als één geluidssignaal mee met het uitgezonden signaal in de 23 cm band. Het geheel moet aangezet worden op 2 mtr, door een 1750 Hz toontje te zenden op 144,7625. Het geheel blijft dan een half uur aan. Hierdoor blijft de 23 cm band in midden Nederland bruikbaar voor andere experimenten, tevens is het energieverbruik hierdoor nog verder gereduceerd.

Blokschema PI6ATS

 
De quad unit, 2 mtr ontvanger, 13 cm ontvangers en control unit in de testfase. De laatste afregeling van de zender.  

 

   

De zender gaat 30 minuten aan als een toontje van 1750 Hz op 2 mtr. (144,7625 MHz) wordt ontvangen. De antennepolarisatie is vertikaal. Wordt gedurende de 30 minuten opnieuw 1750 Hz ontvangen gaat opnieuw de 30 minuten in (voorkomt afvallen).

Het uitgezonden beeld laat standaard vier vakken zien.

Links boven: ingang 5780 MHz.

Rechts boven: testbeeld, afgewisseld met meer informatie. Als video sync (15625Hz) wordt ontvangen op 2330 MHz schakelt het testbeeld over naar de 2330 MHz ontvanger.

Links onder: ingang 2350 MHz

Rechts onder: ingang 2370 MHz

De geluidsfrequentie is bij alle ingangen en uitgang: 6 MHz. Tevens wordt het 2 mtr. signaal (144,7625) doorgegeven. Alle geluidskanalen worden met elkaar gemengd.

Locatie PI6ATS: Soest    

Maidenhead locator: JO22PE52SQ

Externe ingang (indien geactiveerd): rechtstreeks beeld van PI6ATV, ontvangen in de 3 cm. band. (Iets lager video niveau dan de andere doorgegeven signalen en testbeeld).

Uitgangsfrequentie: 1280 MHz. De Alford slot antennehoogte is ongeveer 49 mtr. boven NAP (20 mtr. boven straatnivo).

Antenne polarisaties zijn horizontaal, met uitzondering van de 2 mtr antenne.

Dekkingsplot van PI6ATS op 1280 MHz, rekening houdend met de onregelmatigheden in het aardoppervlak, zoals de Utrechtse Heuvelrug. In deze plot wordt er van uit gegaan dat het ontvangststation de antenne op 12 meter hoogte heeft staan en de versterking daarvan 0 db is. Voor een gemiddelde ontvanger is een signaal nodig van -80 tot -90 dBm. Met een doppelquad antenne van bijna 8 dBi moet in het geel/groene gedeelte het testbeeld wel te zien zijn. Als de antenne een grotere versterking heeft (bijvoorbeeld 25 dB) is tot in de blauw gekleurde gebieden ontvangst. Rapporten worden op prijs gesteld.

  Om de dekkingsplot voor 1280 MHz nader te bekijken kan bijgaand bestand worden gebruikt (klik op de legenda). Eerst opslaan of openen met Google Earth (moet natuurlijk wel geïnstalleerd zijn) waarna alle Google Earth faciliteiten gebruikt kunnen worden. Bij die plot is uitgegaan van een ontvangstantenne op 10 meter hoogte. De legenda geeft aan bij welke kleur welke demping opgetreden is. Dit loopt in stapjes van 10 dB. Tot waar de dekkingsplot 145 dB (het groene gebied) laat zien moet met die opstelling nog beeld te ontvangen zijn. Let wel: in dit programma is geen rekening gehouden met (locale) bebouwing of bebossing. Is er meer antennegain aan de ontvangstkant kan in het gele gebied zelfs goede ontvangst mogelijk zijn. Met condities is het gebied uiteraard vele malen groter.

 

Legenda

Om zelf aan de gang te gaan met software om dekkingsplots te genereren is 'Radio Mobile' een mooie tool. Om daar kennis mee te maken is een on-line versie beschikbaar via volgende link. Het frequentiegebied van deze on-line versie bestrijkt als hoogste ATV band de 23 cm band.


  doel, achtergrond en geschiedenis van PI6ATS. (laatste update: 27-08-2006)
  technische beschrijving, locatie, foto's van PI6ATS en IARU norm. (laatste update: 26-02-2013)
  tips voor starters, bouwbeschrijvingen en linken naar andere sites. (laatste update 09-11-2023)
  apparatuur en verbindingen, voor zover dit betrekking heeft op de 6 cm ingang. (laatste update: 13-05-2014)
  Diverse experimenten op 6 cm. (laatste update 09-11-2023)
  eenvoudige uitleg m.b.t. ATV, repeaters en condities. (laatste update 09-11-2023)
  overzicht van diverse bouwontwerpen en artikelen over relevante antennes. (laatste update 27-11-2014)

Chris, PA3CRX

met dank aan Tjalling www.pe1rqm.nl voor het domein en hosten van de website